Välkommen till herta

GDPR

GDPR – POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy omfattar AB Herta & Herbert. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: AB Herta & Herbert, St:Eriksgränd 4, 753 10, Uppsala med telefon 018-129901. Hanna Skarp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

AB Herta & Herbert värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

AB Herta & Herbert kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra AB Herta & Herbert. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för AB Herta & Herberts räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

AB Herta & Herbert använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

Google Analytics, varaktig 2 år.

– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för AB Herta & Herbert kopplade till webbplatsen. AB Herta & Herbert har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Facebook Pixel, varaktig 12 månader

– Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. AB Herta & Herbert har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom AB Herta & Herberts koncern och till våra samarbetspartners. AB Herta & Herbert kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.